Algemene voorwaarden massages

Algemene voorwaarden massages bij Praktijk Mi Corazon

Om de massage die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal Algemene Voorwaarden. Als je een afspraak voor een massage bij Praktijk Mi Corazon maakt, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • De massages die je ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt.
 • Bij absolute contra-indicaties zoals koorts, griep, (infectie) ziektes, open wonden etc. kan de massage niet plaatsvinden. Je dient een nieuwe afspraak te maken dan wel eerst met een arts te overleggen.
 • Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met je arts te overleggen of je gemasseerd mag worden.
 • Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Bij wijzigingen in je situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Praktijk Mi Corazon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • Praktijk Mi Corazon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne is voor mij een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan je door berekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Betaling verloopt contant na de sessie of via bankoverschrijving vooraf.
 • Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en zijn geldig tot één jaar na uitgifte.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder je schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Voor het opzetten van je dossier heb ik je adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn praktijk verwijderd.